காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் கூட்டம்

காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் கூட்டம்

நெல்லையில் காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் கூட்டம் நடந்தது.
6 Nov 2022 7:10 PM GMT
காங்கிரசார் சத்தியாகிரக போராட்டம்

காங்கிரசார் சத்தியாகிரக போராட்டம்

நெல்லையில் காங்கிரசார் சத்தியாகிரக போராட்டம் நடத்தினர்.
26 July 2022 8:05 PM GMT
நெல்லையில் காங்கிரசார் ஆர்ப்பாட்டம்

நெல்லையில் காங்கிரசார் ஆர்ப்பாட்டம்

நெல்லையில் காங்கிரசார் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர்.
27 Jun 2022 8:04 PM GMT
புளியங்குடியில் காங்கிரசார் ஆர்ப்பாட்டம்

புளியங்குடியில் காங்கிரசார் ஆர்ப்பாட்டம்

புளியங்குடியில் காங்கிரசார் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர்.
21 Jun 2022 12:10 PM GMT
சீமான் உருவப்படத்தை எரித்து காங்கிரசார் போராட்டம்

சீமான் உருவப்படத்தை எரித்து காங்கிரசார் போராட்டம்

சீமான் உருவப்படத்தை எரித்து காங்கிரசார் போராட்டம் நடத்தினர்
28 May 2022 6:57 PM GMT
காங்கிரசார் நூதன போராட்டம்

காங்கிரசார் நூதன போராட்டம்

கயத்தாறில் காங்கிரசார் நூதன போராட்டம் நடத்தினர்.
21 May 2022 12:16 PM GMT