சீனாவில் இருந்து சேலம் வந்தஜவுளி வியாபாரிக்கு புதிய வகை கொரோனாவா?மரபணு சோதனைக்காக சென்னை ஆய்வகத்துக்கு அனுப்பி வைப்பு

சீனாவில் இருந்து சேலம் வந்தஜவுளி வியாபாரிக்கு புதிய வகை கொரோனாவா?மரபணு சோதனைக்காக சென்னை ஆய்வகத்துக்கு அனுப்பி வைப்பு

சீனாவில் இருந்து சேலம் வந்த ஜவுளி வியாபாரிக்கு புதிய வகை கொரோனா பாதிப்பா? என்பது குறித்து கண்டறிய மரபணு சோதனைக்காக சென்னை ஆய்வகத்துக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது.
29 Dec 2022 8:40 PM GMT
சேலம் மாவட்டத்தில் குறைந்து வரும் கொரோனா பாதிப்பு

சேலம் மாவட்டத்தில் குறைந்து வரும் கொரோனா பாதிப்பு

சேலம் மாவட்டத்தில் கொரோனா பாதிப்பு குறைந்து வருகிறது.
15 Oct 2022 8:28 PM GMT
சேலம் மாவட்டத்தில் 9 பேருக்கு கொரோனா

சேலம் மாவட்டத்தில் 9 பேருக்கு கொரோனா

சேலம் மாவட்டத்தில் 9 பேருக்கு கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டுள்ளது.
14 Oct 2022 9:57 PM GMT
சேலம் மாவட்டத்தில்  ஒற்றை இலக்கத்தில் கொரோனா பாதிப்பு

சேலம் மாவட்டத்தில் ஒற்றை இலக்கத்தில் கொரோனா பாதிப்பு

சேலம் மாவட்டத்தில் ஒற்றை இலக்கத்தில் கொரோனா பாதிப்பு பதிவாகி இருந்தது.
13 Oct 2022 8:15 PM GMT
சேலம் மாவட்டத்தில்  10 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு

சேலம் மாவட்டத்தில் 10 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு

சேலம் மாவட்டத்தில் 10 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டு இருந்தது.
12 Oct 2022 8:24 PM GMT
சேலம்  மாவட்டத்தில்  23 பேருக்கு கொரோனா

சேலம் மாவட்டத்தில் 23 பேருக்கு கொரோனா

சேலம் மாவட்டத்தில் 23 பேருக்கு கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டு இருந்தது.
24 Sep 2022 8:24 PM GMT
சேலம் மாவட்டத்தில் கொரோனா தொற்று அதிகரிப்பு

சேலம் மாவட்டத்தில் கொரோனா தொற்று அதிகரிப்பு

சேலம் மாவட்டத்தில் கொரோனா தொற்று பரவல் சற்று அதிகரித்துள்ளது.
23 Sep 2022 8:55 PM GMT
சேலம் மாவட்டத்தில்  22 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு

சேலம் மாவட்டத்தில் 22 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு

சேலம் மாவட்டத்தில் 22 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டு இருந்தது.
22 Sep 2022 8:42 PM GMT
சேலம் மாவட்டத்தில்  23 பேருக்கு கொரோனா

சேலம் மாவட்டத்தில் 23 பேருக்கு கொரோனா

சேலம் மாவட்டத்தில் 23 பேருக்கு கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டு இருந்தது.
21 Sep 2022 8:48 PM GMT
கொரோனாவுக்கு 17 பேர் பாதிப்பு

கொரோனாவுக்கு 17 பேர் பாதிப்பு

சேலம் மாவட்டத்தில் கொரோனாவுக்கு 17 பேர் பாதிக்கப்பட்டனர்.
20 Sep 2022 8:49 PM GMT
சேலம் மாவட்டத்தில்  கொரோனாவுக்கு 20 பேர் பாதிப்பு

சேலம் மாவட்டத்தில் கொரோனாவுக்கு 20 பேர் பாதிப்பு

சேலம் மாவட்டத்தில் கொரோனாவுக்கு 20 பேர் பாதிக்கப்பட்டனர்
19 Sep 2022 7:58 PM GMT
சேலம் மாவட்டத்தில் 24 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு

சேலம் மாவட்டத்தில் 24 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு

சேலம் மாவட்டத்தில் 24 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
17 Sep 2022 9:10 PM GMT