வெளிநாட்டு வேலையை உதறிவிட்டு ராணுவ அதிகாரியாகும் என்ஜினீயரிங் மாணவர்

வெளிநாட்டு வேலையை உதறிவிட்டு ராணுவ அதிகாரியாகும் என்ஜினீயரிங் மாணவர்

வெளிநாட்டு வேலையை உதறிவிட்டு தேர்வில் வெற்றிபெற்று ராணுவ அதிகாரியாக தேர்வான என்ஜினீயரிங் மாணவருக்கு பாராட்டுகள் குவிகிறது.
13 Jun 2022 8:52 PM GMT