கண்டலேறு அணையில் இருந்து பூண்டி ஏரிக்கு தண்ணீர் திறப்பு நிறுத்தம்

கண்டலேறு அணையில் இருந்து பூண்டி ஏரிக்கு தண்ணீர் திறப்பு நிறுத்தம்

போதுமான தண்ணீர் இருப்பு உள்ளதால் கண்டலேறு அணையில் இருந்து பூண்டி ஏரிக்கு தண்ணீர் திறப்பு நிறுத்தப்பட்டது.
1 Feb 2023 8:29 AM GMT
கண்டலேறு அணையில் இருந்து பூண்டி ஏரிக்கு கிருஷ்ணா தண்ணீர் திறப்பு குறைப்பு

கண்டலேறு அணையில் இருந்து பூண்டி ஏரிக்கு கிருஷ்ணா தண்ணீர் திறப்பு குறைப்பு

கண்டலேறு அணையில் இருந்து பூண்டி ஏரிக்கு கிருஷ்ணா தண்ணீர் திறப்பு குறைத்துள்ளது.
19 Jan 2023 8:23 AM GMT
கண்டலேறு அணையில் இருந்து பூண்டி ஏரிக்கு 2,100 கனஅடி தண்ணீர் திறப்பு

கண்டலேறு அணையில் இருந்து பூண்டி ஏரிக்கு 2,100 கனஅடி தண்ணீர் திறப்பு

ஆந்திர மாநிலம் கண்டலேறு அணையிலிருந்து பூண்டி ஏரிக்கு 2,100 கனஅடி தண்ணீர் திறந்து விடப்பட்டுள்ளது.
29 Nov 2022 9:30 AM GMT
கண்டலேறு அணையில் இருந்து பூண்டி ஏரிக்கு தண்ணீர் திறந்து விட தயார் - ஆந்திரா பொதுப்பணித்துறை

கண்டலேறு அணையில் இருந்து பூண்டி ஏரிக்கு தண்ணீர் திறந்து விட தயார் - ஆந்திரா பொதுப்பணித்துறை

கண்டலேறு அணையில் இருந்து பூண்டி ஏரிக்கு தண்ணீர் திறந்து விட தயாராக உள்ளதாக ஆந்திரா பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
4 Nov 2022 12:52 PM GMT
மதகுகளில் சீரமைப்பு பணி நடைபெற இருப்பதால் கண்டலேறு அணையில் இருந்து பூண்டி ஏரிக்கு தண்ணீர் திறப்பு நிறுத்தம்

மதகுகளில் சீரமைப்பு பணி நடைபெற இருப்பதால் கண்டலேறு அணையில் இருந்து பூண்டி ஏரிக்கு தண்ணீர் திறப்பு நிறுத்தம்

பூண்டி ஏரியின் மதகுகளில் சீரமைப்பு பணி நடைபெற உள்ளதால் கண்டலேறு அணையில் இருந்து திறந்து விடப்படும் தண்ணீர் நிறுத்தப்பட்டது.
3 July 2022 8:26 AM GMT
கண்டலேறு அணையில் இருந்து பூண்டி ஏரிக்கு 41 நாட்களில் 2 டி.எம்.சி. தண்ணீர்

கண்டலேறு அணையில் இருந்து பூண்டி ஏரிக்கு 41 நாட்களில் 2 டி.எம்.சி. தண்ணீர்

கண்டலேறு அணையில் இருந்து பூண்டி ஏரிக்கு 41 நாட்களில் 2.104 டி.எம்.சி. தண்ணீர் வந்தடைந்தது.
20 Jun 2022 10:58 AM GMT
கண்டலேறு அணையில் இருந்து பூண்டி ஏரிக்கு 1.25 டி.எம்.சி. தண்ணீர் வருகை - கடந்த 25 நாட்களில் கிடைத்தது

கண்டலேறு அணையில் இருந்து பூண்டி ஏரிக்கு 1.25 டி.எம்.சி. தண்ணீர் வருகை - கடந்த 25 நாட்களில் கிடைத்தது

கண்டலேறு அணையில் இருந்து பூண்டி ஏரிக்கு கடந்த 25 நாட்களில் 1.25 டி.எம்.சி. தண்ணீர் வந்தடைந்தது.
4 Jun 2022 11:29 AM GMT