ஐ.எஸ்.எல். கால்பந்து அரையிறுதியில் ஒடிசா-மோகன் பகான் அணிகள் இன்று மோதல்

ஐ.எஸ்.எல். கால்பந்து அரையிறுதியில் ஒடிசா-மோகன் பகான் அணிகள் இன்று மோதல்

10-வது இந்தியன் சூப்பர் லீக் (ஐ.எஸ்.எல்.) கால்பந்து போட்டி இறுதிகட்டத்தை நெருங்கிவிட்டது.
28 April 2024 12:11 AM GMT
ஐ.எஸ்.எல்.கால்பந்து தொடர்; அரையிறுதி ஆட்டத்தில் ஒடிசா-மோகன் பகான் அணிகள் இன்று மோதல்

ஐ.எஸ்.எல்.கால்பந்து தொடர்; அரையிறுதி ஆட்டத்தில் ஒடிசா-மோகன் பகான் அணிகள் இன்று மோதல்

ஒடிசா எப்.சி. மோகன் பகான், எப்.சி கோவா, மும்பை சிட்டி எப்.சி அணிகள் அரையிறுதிக்கு முன்னேறி உள்ளன.
23 April 2024 3:13 AM GMT
ஐ.எஸ்.எல். கால்பந்து: சென்னை- மோகன் பகான் அணிகள் இன்று மோதல்

ஐ.எஸ்.எல். கால்பந்து: சென்னை- மோகன் பகான் அணிகள் இன்று மோதல்

12 அணிகள் இடையிலான 10-வது இந்தியன் சூப்பர் லீக் (ஐ.எஸ்.எல்.) கால்பந்து தொடர் பல்வேறு நகரங்களில் நடந்து வருகிறது.
31 March 2024 4:12 AM GMT
ஐ.எஸ்.எல். கால்பந்து தொடர்; கேரளா பிளாஸ்டர்ஸ் - மோகன் பகான் அணிகள் இன்று மோதல்

ஐ.எஸ்.எல். கால்பந்து தொடர்; கேரளா பிளாஸ்டர்ஸ் - மோகன் பகான் அணிகள் இன்று மோதல்

12 அணிகள் பங்கேற்றுள்ள 10-வது இந்தியன் சூப்பர் லீக் (ஐ.எஸ்.எல்) கால்பந்து தொடர் பல்வேறு நகரங்களில் நடந்து வருகிறது.
13 March 2024 3:29 AM GMT
ஐ.எஸ்.எல்.கால்பந்து தொடர்; ஈஸ்ட் பெங்கால் - மோகன் பகான் அணிகள் இன்று மோதல்

ஐ.எஸ்.எல்.கால்பந்து தொடர்; ஈஸ்ட் பெங்கால் - மோகன் பகான் அணிகள் இன்று மோதல்

12 அணிகள் பங்கேற்றுள்ள 10-வது இந்தியன் சூப்பர் லீக் (ஐ.எஸ்.எல்) கால்பந்து தொடர் பல்வேறு நகரங்களில் நடந்து வருகிறது.
10 March 2024 4:22 AM GMT
ஐ.எஸ்.எல். கால்பந்து தொடர்; ஜாம்ஷெட்பூர் அணியை வீழ்த்தி மோகன் பகான் வெற்றி

ஐ.எஸ்.எல். கால்பந்து தொடர்; ஜாம்ஷெட்பூர் அணியை வீழ்த்தி மோகன் பகான் வெற்றி

12 அணிகள் பங்கேற்றுள்ள 10-வது இந்தியன் சூப்பர் லீக் (ஐ.எஸ்.எல்) கால்பந்து தொடர் இந்தியாவின் பல்வேறு நகரங்களில் நடைபெற்று வருகிறது.
1 March 2024 4:55 PM GMT
ஐ.எஸ்.எல். கால்பந்து தொடர்; ஒடிசா - மோகன் பகான் ஆட்டம் டிரா

ஐ.எஸ்.எல். கால்பந்து தொடர்; ஒடிசா - மோகன் பகான் ஆட்டம் 'டிரா'

இன்று நடைபெற்று வரும் மற்றொரு ஆட்டத்தில் பெங்களூரு - ஐதராபாத் அணிகள் ஆடி வருகின்றன.
24 Feb 2024 2:04 PM GMT
ஐ.எஸ்.எல். கால்பந்து தொடர்; கோவா அணியை வீழ்த்தி மோகன் பகான்  வெற்றி

ஐ.எஸ்.எல். கால்பந்து தொடர்; கோவா அணியை வீழ்த்தி மோகன் பகான் வெற்றி

12 அணிகள் பங்கேற்றுள்ள 10-வது இந்தியன் சூப்பர் லீக் (ஐ.எஸ்.எல்) கால்பந்து தொடர் பல்வேறு நகரங்களில் நடைபெற்று வருகிறது.
14 Feb 2024 4:07 PM GMT
ஐ.எஸ்.எல். கால்பந்து தொடர்; மோகன் பகான் அணியை வீழ்த்தி கேரளா பிளாஸ்டர்ஸ் அணி வெற்றி..!

ஐ.எஸ்.எல். கால்பந்து தொடர்; மோகன் பகான் அணியை வீழ்த்தி கேரளா பிளாஸ்டர்ஸ் அணி வெற்றி..!

10-வது இந்தியன் சூப்பர் லீக் (ஐ.எஸ்.எல்) கால்பந்து தொடர் இந்தியாவில் பல்வேறு நகரங்களில் நடைபெற்று வருகிறது.
27 Dec 2023 4:30 PM GMT
ஐ.எஸ்.எல். கால்பந்து தொடர்; மோகன் பகான் - கேரளா பிளாஸ்டர்ஸ் அணிகள் இன்று மோதல்..!

ஐ.எஸ்.எல். கால்பந்து தொடர்; மோகன் பகான் - கேரளா பிளாஸ்டர்ஸ் அணிகள் இன்று மோதல்..!

10-வது இந்தியன் சூப்பர் லீக் (ஐ.எஸ்.எல்) கால்பந்து தொடர் இந்தியாவில் பல்வேறு நகரங்களில் நடைபெற்று வருகிறது.
27 Dec 2023 10:58 AM GMT
ஐ.எஸ்.எல்.கால்பந்து தொடர்; மோகன் பகான் அணியை வீழ்த்தி கோவா அணி வெற்றி..!

ஐ.எஸ்.எல்.கால்பந்து தொடர்; மோகன் பகான் அணியை வீழ்த்தி கோவா அணி வெற்றி..!

10-வது இந்தியன் சூப்பர் லீக் (ஐ.எஸ்.எல்) கால்பந்து தொடர் இந்தியாவின் பல்வேறு நகரங்களில் நடைபெற்று வருகிறது
23 Dec 2023 4:37 PM GMT
ஐ.எஸ்.எல்.கால்பந்து தொடர்; மோகன் பகான் - கோவா அணிகள் இன்று மோதல்..!

ஐ.எஸ்.எல்.கால்பந்து தொடர்; மோகன் பகான் - கோவா அணிகள் இன்று மோதல்..!

10-வது இந்தியன் சூப்பர் லீக் (ஐ.எஸ்.எல்) கால்பந்து தொடர் இந்தியாவின் பல்வேறு நகரங்களில் நடைபெற்று வருகிறது
23 Dec 2023 9:20 AM GMT