குழந்தை தொழிலாளர் முறை எதிர்ப்பு தின உறுதிமொழி ஏற்பு

குழந்தை தொழிலாளர் முறை எதிர்ப்பு தின உறுதிமொழி ஏற்பு

கடலூரில் குழந்தை தொழிலாளர் முறை எதிர்ப்பு தின உறுதிமொழி ஏற்பு கலெக்டர் பாலசுப்பிரமணியம் தலைமையில் நடந்தது
11 Jun 2022 4:40 PM GMT
குழந்தை தொழிலாளர் முறை எதிர்ப்பு தின உறுதிமொழி ஏற்பு

குழந்தை தொழிலாளர் முறை எதிர்ப்பு தின உறுதிமொழி ஏற்பு

குழந்தை தொழிலாளர் முறை எதிர்ப்பு தின உறுதிமொழி ஏற்கப்பட்டது.
10 Jun 2022 6:04 PM GMT
கொடுஞ்செயல் எதிர்ப்பு நாள் உறுதிமொழி ஏற்பு

கொடுஞ்செயல் எதிர்ப்பு நாள் உறுதிமொழி ஏற்பு

கொடுஞ்செயல் எதிர்ப்பு நாள் உறுதிமொழி ஏற்றனர்
20 May 2022 10:46 PM GMT
கொடுஞ்செயல் எதிர்ப்பு நாள் உறுதிமொழி ஏற்பு

கொடுஞ்செயல் எதிர்ப்பு நாள் உறுதிமொழி ஏற்பு

திருப்பத்தூர் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் கொடுஞ்செயல் எதிர்ப்பு நாள் உறுதிமொழி ஏற்பு நிகழ்ச்சி நடந்தது.
20 May 2022 5:57 PM GMT
கொடுஞ்செயல் எதிர்ப்பு நாள் உறுதிமொழி ஏற்பு

கொடுஞ்செயல் எதிர்ப்பு நாள் உறுதிமொழி ஏற்பு

ராணிப்பேட்டையில் கலெக்டர்தலைமையில் கொடுஞ்செயல் எதிர்ப்பு நாள் உறுதிமொழி ஏற்பு நிகழ்ச்சி நடந்தது.
20 May 2022 5:27 PM GMT
கொடுஞ்செயல் எதிர்ப்புநாள் உறுதிமொழி ஏற்பு

கொடுஞ்செயல் எதிர்ப்புநாள் உறுதிமொழி ஏற்பு

கலெக்டர் போலீஸ் சூப்பிரண்டு அலுவலகத்தில் கொடுஞ்செயல் எதிர்ப்புநாள் உறுதிமொழி ஏற்பு
20 May 2022 5:23 PM GMT
போலீஸ் சூப்பிரண்டு அலுவலகத்தில்  கொடுஞ்செயல் எதிர்ப்பு நாள் உறுதிமொழி ஏற்பு

போலீஸ் சூப்பிரண்டு அலுவலகத்தில் கொடுஞ்செயல் எதிர்ப்பு நாள் உறுதிமொழி ஏற்பு

போலீஸ் சூப்பிரண்டு அலுவலகத்தில் கொடுஞ்செயல் எதிர்ப்பு நாள் உறுதிமொழி ஏற்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
20 May 2022 4:26 PM GMT