மனைவி பிரிந்து சென்றதால் தொழிலாளி விஷம் குடித்து தற்கொலை

மனைவி பிரிந்து சென்றதால் தொழிலாளி விஷம் குடித்து தற்கொலை

ஆண்டிப்பட்டி அருகே மனைவி பிரிந்து சென்றதால் விரக்தியடைந்த தொழிலாளி விஷம் குடித்து தற்கொலை செய்துகொண்டார்.
2 Aug 2023 9:00 PM GMT
நிலக்கோட்டை அருகே தூக்குப்போட்டு தொழிலாளி தற்கொலை

நிலக்கோட்டை அருகே தூக்குப்போட்டு தொழிலாளி தற்கொலை

நிலக்கோட்டை அருகே தூக்குப்போட்டு தொழிலாளி தற்கொலை செய்துகொண்டார்.
4 July 2023 9:00 PM GMT
தேவதானப்பட்டி அருகே விஷம் குடித்து தொழிலாளி தற்கொலை

தேவதானப்பட்டி அருகே விஷம் குடித்து தொழிலாளி தற்கொலை

தேவதானப்பட்டி அருகே விஷம் குடித்து தொழிலாளி தற்கொலை செய்துகொண்டார்.
5 May 2023 8:30 PM GMT
விஷம் குடித்து தொழிலாளி தற்கொலை

விஷம் குடித்து தொழிலாளி தற்கொலை

பழனி அருகே விஷம் குடித்து தொழிலாளி தற்கொலை செய்துகொண்டார்.
23 April 2023 9:00 PM GMT
குடும்ப பிரச்சினையில் தொழிலாளி தூக்குப்போட்டு தற்கொலை

குடும்ப பிரச்சினையில் தொழிலாளி தூக்குப்போட்டு தற்கொலை

குடும்ப பிரச்சினையில் தொழிலாளி தூக்குப்போட்டு தற்கொலை செய்துகொண்டார்.
31 March 2023 8:45 PM GMT
பெரியகுளம் அருகே தொழிலாளி விஷம் குடித்து தற்கொலை

பெரியகுளம் அருகே தொழிலாளி விஷம் குடித்து தற்கொலை

பெரியகுளம் அருகே தொழிலாளி விஷம் குடித்து தற்கொலை செய்துகொண்டார்.
1 March 2023 8:45 PM GMT
அய்யலூர் அருகே தொழிலாளி தூக்குப்போட்டு தற்கொலை

அய்யலூர் அருகே தொழிலாளி தூக்குப்போட்டு தற்கொலை

அய்யலூர் அருகே தொழிலாளி தூக்குப்போட்டு தற்கொலை செய்துகொண்டார்.
14 Jan 2023 5:47 PM GMT
உத்தமபாளையம் அருகே தொழிலாளி தூக்குப்போட்டு தற்கொலை

உத்தமபாளையம் அருகே தொழிலாளி தூக்குப்போட்டு தற்கொலை

உத்தமபாளையம் அருகே தொழிலாளி தூக்குப்போட்டு தற்கொலை செய்துகொண்டார்.
13 Jan 2023 8:30 PM GMT
மனைவி இறந்த துக்கத்தில் தொழிலாளி தூக்குப்போட்டு தற்கொலை

மனைவி இறந்த துக்கத்தில் தொழிலாளி தூக்குப்போட்டு தற்கொலை

நிலக்கோட்டை அருகே மனைவி இறந்த துக்கத்தில் தொழிலாளி தூக்குப்போட்டு தற்கொலை செய்துகொண்டார்.
9 Nov 2022 5:57 PM GMT
நிலக்கோட்டை அருகே தூக்குப்போட்டு தொழிலாளி தற்கொலை

நிலக்கோட்டை அருகே தூக்குப்போட்டு தொழிலாளி தற்கொலை

நிலக்கோட்டை அருகே தூக்குப்போட்டு தொழிலாளி தற்கொலை செய்துகொண்டார்.
31 Oct 2022 4:53 PM GMT
குஜிலியம்பாறை அருகே தூக்குப்போட்டு தொழிலாளி தற்கொலை

குஜிலியம்பாறை அருகே தூக்குப்போட்டு தொழிலாளி தற்கொலை

குஜிலியம்பாறை அருகே தூக்குப்போட்டு தொழிலாளி தற்கொலை செய்துகொண்டார்.
30 Oct 2022 4:26 PM GMT