வலுவான அணியாக மீண்டும் வருவோம்: லக்னோ அணியின் ஆலோசகர் கவுதம் கம்பீர் நம்பிக்கை

வலுவான அணியாக மீண்டும் வருவோம்: லக்னோ அணியின் ஆலோசகர் கவுதம் கம்பீர் நம்பிக்கை

நாங்கள் வலுவான அணியாக மீண்டும் வருவோம் என்று லக்னோ அணியின் ஆலோசகர் கவுதம் கம்பீர் தெரிவித்துள்ளார்.
26 May 2022 4:02 PM GMT