உற்பத்தி குறைவால் மக்காச்சோளம் விலை உயர்வு

உற்பத்தி குறைவால் மக்காச்சோளம் விலை உயர்வு

உற்பத்தி குறைவால் மக்காச்சோளம் விலை உயர்ந்துள்ளது.
31 May 2023 7:20 PM GMT
மக்காச்சோளம் விலை வீழ்ச்சியால்விவசாயிகள் கவலை

மக்காச்சோளம் விலை வீழ்ச்சியால்விவசாயிகள் கவலை

வடகாடு பகுதியில் மக்காச்சோளம் விலை வீழ்ச்சியால் விவசாயிகள் கவலைப்பட்டு வருகின்றனர்.
25 May 2023 6:45 PM GMT
வரத்து குறைவால் மக்காச்சோளம் விலை உயர்வு

வரத்து குறைவால் மக்காச்சோளம் விலை உயர்வு

வரத்து குறைவால் மக்காச்சோளம் விலை உயர்ந்துள்ளது.
3 May 2023 6:26 PM GMT
மக்காச்சோளம் விலை உயர்வு

மக்காச்சோளம் விலை உயர்வு

மக்காச்சோளம் விலை உயர்ந்துள்ளது.
10 April 2023 7:03 PM GMT
வரத்து குறைவால் மக்காச்சோளம் விலை உயர்வு

வரத்து குறைவால் மக்காச்சோளம் விலை உயர்வு

வரத்து குறைவால் மக்காச்சோளம் விலை உயர்ந்துள்ளது.
23 March 2023 6:00 PM GMT
ரூ.4¼ லட்சத்திற்கு மக்காச்சோளம் விற்பனை

ரூ.4¼ லட்சத்திற்கு மக்காச்சோளம் விற்பனை

அலங்கியம் ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடத்தில் ரூ.4¼ லட்சத்திற்கு மக்காச்சோளம் விற்பனை செய்யப்பட்டது.
18 March 2023 6:35 PM GMT
300 ஏக்கர் மக்காச்சோள பயிர்கள் தீப்பற்றி எரிந்து நாசம்

300 ஏக்கர் மக்காச்சோள பயிர்கள் தீப்பற்றி எரிந்து நாசம்

300 ஏக்கர் மக்காச்சோள பயிர்கள் தீப்பற்றி எரிந்து நாசமானது.
17 March 2023 9:48 PM GMT
மக்காச்சோள மூட்டைகள் ஏற்றிச்சென்ற லாரி கவிழ்ந்தது

மக்காச்சோள மூட்டைகள் ஏற்றிச்சென்ற லாரி கவிழ்ந்தது

மக்காச்சோள மூட்டைகள் ஏற்றிச்சென்ற லாரி கவிழ்ந்தது.
11 March 2023 7:06 PM GMT
80 மூட்டைகள் மக்காச்சோளம் தீயில் எரிந்து நாசம்

80 மூட்டைகள் மக்காச்சோளம் தீயில் எரிந்து நாசம்

80 மூட்டைகள் மக்காச்சோளம் தீயில் எரிந்து நாசமானது.
3 March 2023 7:36 PM GMT
வரத்து குறைவால் மக்காச்சோளம் விலை உயர்வு

வரத்து குறைவால் மக்காச்சோளம் விலை உயர்வு

வரத்து குறைவால் மக்காச்சோளம் விலை உயர்ந்துள்ளது.
25 Feb 2023 6:30 PM GMT
வரத்து குறைவால் மக்காச்சோளம் விலை உயர்வு

வரத்து குறைவால் மக்காச்சோளம் விலை உயர்வு

வரத்து குறைவால் மக்காச்சோளம் விலை உயர்ந்தது.
31 Jan 2023 7:15 PM GMT
மக்காச்சோளத்திற்கு கூடுதல் விலை கிடைக்குமா?

மக்காச்சோளத்திற்கு கூடுதல் விலை கிடைக்குமா?

அறுவடை செய்யப்பட்ட மக்காச்சோளத்திற்கு கூடுதல் விலை கிடைக்குமா? என்று விவசாயிகள் எதிர்பார்ப்பில் உள்ளனர்.
29 Jan 2023 6:00 PM GMT