மாயமான மாணவியை கண்டுபிடித்து தரவில்லை என போலீசாரை கண்டித்து சாலை மறியல்

மாயமான மாணவியை கண்டுபிடித்து தரவில்லை என போலீசாரை கண்டித்து சாலை மறியல்

மாயமான மாணவியை கண்டுபிடித்து தரவில்லை என போலீசாரை கண்டித்து சாலை மறியல் நடைபெற்றது.
2 July 2022 6:44 PM GMT
குடிநீர் கேட்டு காலிக்குடங்களுடன் பொதுமக்கள் சாலை மறியல்

குடிநீர் கேட்டு காலிக்குடங்களுடன் பொதுமக்கள் சாலை மறியல்

குடிநீர் கேட்டு காலிக்குடங்களுடன் பொதுமக்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
24 Jun 2022 7:26 PM GMT
விபத்துகளை தடுக்க வேகத்தடை அமைக்க வலியுறுத்தி பொதுமக்கள் சாலை மறியல்

விபத்துகளை தடுக்க வேகத்தடை அமைக்க வலியுறுத்தி பொதுமக்கள் சாலை மறியல்

விபத்துகளை தடுக்க வேகத்தடை அமைக்க வலியுறுத்தி பொதுமக்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
23 Jun 2022 8:20 PM GMT
குடிநீர் கேட்டு காலிக்குடங்களுடன் பொதுமக்கள் சாலை மறியல்

குடிநீர் கேட்டு காலிக்குடங்களுடன் பொதுமக்கள் சாலை மறியல்

குடிநீர் கேட்டு காலிக்குடங்களுடன் பொதுமக்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
20 Jun 2022 8:50 PM GMT
பெரம்பலூரில் விவசாயிகள் சாலை மறியல்

பெரம்பலூரில் விவசாயிகள் சாலை மறியல்

பெரம்பலூரில் விவசாயிகள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
17 Jun 2022 7:23 PM GMT
குடிநீர் கேட்டு காலிக்குடங்களுடன் பொதுமக்கள் சாலை மறியல்

குடிநீர் கேட்டு காலிக்குடங்களுடன் பொதுமக்கள் சாலை மறியல்

குடிநீர் கேட்டு காலிக்குடங்களுடன் பொதுமக்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
17 Jun 2022 6:45 PM GMT
இளம்பிள்ளை அருகே அரசு மாதிரி பள்ளியில் இடம் கேட்டு மாணவர்கள் திடீர் சாலைமறியல்

இளம்பிள்ளை அருகே அரசு மாதிரி பள்ளியில் இடம் கேட்டு மாணவர்கள் திடீர் சாலைமறியல்

இளம்பிள்ளை அருகே அரசு மாதிரி பள்ளியில் இடம் கேட்டு மாணவர்கள் திடீர் சாலைமறியலில் ஈடுபட்டனர். துட்டம்பட்டியிலும் முற்றுகை போராட்டம் நடந்தது.
15 Jun 2022 11:24 PM GMT
சேலத்தில் முஸ்லிம் அமைப்பினர் சாலை மறியல்

சேலத்தில் முஸ்லிம் அமைப்பினர் சாலை மறியல்

சேலத்தில் முஸ்லிம் அமைப்பினர் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
15 Jun 2022 11:09 PM GMT
குடிநீர் கேட்டு காலிக்குடங்களுடன் பொதுமக்கள் சாலை மறியல்

குடிநீர் கேட்டு காலிக்குடங்களுடன் பொதுமக்கள் சாலை மறியல்

குடிநீர் கேட்டு காலிக்குடங்களுடன் பொதுமக்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
14 Jun 2022 8:23 PM GMT
ஏரியில் மீன் பிடிப்பதை தடுத்ததை கண்டித்து சாலை மறியல்

ஏரியில் மீன் பிடிப்பதை தடுத்ததை கண்டித்து சாலை மறியல்

வந்தவாசி அருகே ஏரியில் மீன் பிடிப்பதை தடுத்ததை கண்டித்து சாலை மறியல்
12 Jun 2022 12:06 PM GMT
குடிநீர் கேட்டு காலி குடங்களுடன் பொதுமக்கள் சாலை மறியல்

குடிநீர் கேட்டு காலி குடங்களுடன் பொதுமக்கள் சாலை மறியல்

கடுவனூரில் குடிநீர் கேட்டு காலிகுடங்களுடன் பொதுமக்கள் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
8 Jun 2022 4:48 PM GMT
பொதுமக்கள் சாலை மறியல்

பொதுமக்கள் சாலை மறியல்

உப்புக்கோட்டை அருகே பொதுமக்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர்
6 Jun 2022 5:00 PM GMT