கர்நாடகத்தின் 6-வது முதல்-மந்திரி எஸ்.ஆர்.காந்தி

கர்நாடகத்தின் 6-வது முதல்-மந்திரி எஸ்.ஆர்.காந்தி

கர்நாடகத்தின் 6-வது முதல்-மந்திரியாக எஸ்.ஆர்.காந்தி பதிவியேற்றார்.
9 April 2023 6:45 PM GMT