மனைவி பிரிந்து சென்றதால் தொழிலாளி தூக்குப்போட்டு தற்கொலை

மனைவி பிரிந்து சென்றதால் தொழிலாளி தூக்குப்போட்டு தற்கொலை

பேச்சிப்பாறை அருகே மனைவி பிரிந்து சென்றதால் தொழிலாளி தூக்குப்போட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
2 Oct 2023 5:37 PM GMT
மது குடிப்பதை மனைவி கண்டித்ததால் தொழிலாளி தற்கொலை

மது குடிப்பதை மனைவி கண்டித்ததால் தொழிலாளி தற்கொலை

மது குடிப்பதை மனைவி கண்டித்ததால் தொழிலாளி தூக்குப்போட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
4 Sep 2023 11:04 AM GMT
விஷம் குடித்து தொழிலாளி தற்கொலை

விஷம் குடித்து தொழிலாளி தற்கொலை

தூசி அருகே விஷம் குடித்து தொழிலாளி தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
25 Aug 2023 12:27 PM GMT
பூதப்பாண்டி அருகே விஷம் குடித்து தொழிலாளி தற்கொலை

பூதப்பாண்டி அருகே விஷம் குடித்து தொழிலாளி தற்கொலை

பூதப்பாண்டி அருகே விஷம் குடித்து தொழிலாளி தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
14 Aug 2023 10:09 PM GMT
பேரம்பாக்கம் அருகே தொழிலாளி தூக்குப்போட்டு தற்கொலை

பேரம்பாக்கம் அருகே தொழிலாளி தூக்குப்போட்டு தற்கொலை

பேரம்பாக்கம் அருகே தொழிலாளி தூக்குப்போட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
13 Aug 2023 2:30 PM GMT
புதுக்கடை அருகே திருமணம் ஆகாத ஏக்கத்தில் தொழிலாளி விஷம் குடித்து தற்கொலை

புதுக்கடை அருகே திருமணம் ஆகாத ஏக்கத்தில் தொழிலாளி விஷம் குடித்து தற்கொலை

புதுக்கடை அருகே திருமணம் ஆகாத ஏக்கத்தில் தொழிலாளி விஷம் குடித்து தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
21 July 2023 7:15 PM GMT
உத்திரமேரூர் அருகே பெற்றோர் கண்டித்ததால் தொழிலாளி தற்கொலை

உத்திரமேரூர் அருகே பெற்றோர் கண்டித்ததால் தொழிலாளி தற்கொலை

உத்திரமேரூர் அருகே பெற்றோர் கண்டித்ததால் வாலிபர் தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
21 July 2023 9:01 AM GMT
ரூ.70 ஆயிரம் கடனை கேட்டு வீட்டுக்கு பூட்டு போட்டதால் தொழிலாளி தற்கொலை

ரூ.70 ஆயிரம் கடனை கேட்டு வீட்டுக்கு பூட்டு போட்டதால் தொழிலாளி தற்கொலை

ரூ.70 ஆயிரம் கடனை கேட்டு வீட்டுக்கு பூட்டு போட்டதால் தொழிலாளி தூக்குப்போட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
18 July 2023 7:45 AM GMT
விஷம் குடித்து தொழிலாளி தற்கொலை

விஷம் குடித்து தொழிலாளி தற்கொலை

வடமதுரை அருகே விஷம் குடித்து தொழிலாளி தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
7 July 2023 7:45 PM GMT
விஷம் குடித்து தொழிலாளி சாவு

விஷம் குடித்து தொழிலாளி சாவு

குடவாசல் அருகே விஷம் குடித்து தொழிலாளி உயிரிழந்தார்.
4 July 2023 6:45 PM GMT
தொழிலாளி விஷம் குடித்து தற்கொலை

தொழிலாளி விஷம் குடித்து தற்கொலை

குருவிகுளத்தில் தொழிலாளி விஷம் குடித்து தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
20 May 2023 6:45 PM GMT
கீழகிருஷ்ணன்புதூரில் தொழிலாளி தூக்குப்போட்டு தற்கொலை

கீழகிருஷ்ணன்புதூரில் தொழிலாளி தூக்குப்போட்டு தற்கொலை

கீழகிருஷ்ணன்புதூரில் தொழிலாளி தூக்குப்போட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
10 April 2023 6:45 PM GMT