காட்டாங்கொளத்தூரில் தொழிலாளி தூக்குப்போட்டு தற்கொலை

காட்டாங்கொளத்தூரில் தொழிலாளி தூக்குப்போட்டு தற்கொலை

காட்டாங்கொளத்தூரில் தொழிலாளி தூக்குப்போட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
4 April 2023 10:05 AM GMT
விஷம் குடித்து தொழிலாளி தற்கொலை

விஷம் குடித்து தொழிலாளி தற்கொலை

விஷம் குடித்து தொழிலாளி தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
1 March 2023 6:45 PM GMT
கோட்டப்பட்டி அருகே தொழிலாளி தற்கொலை

கோட்டப்பட்டி அருகே தொழிலாளி தற்கொலை

கோட்டப்பட்டி அருகே தொழிலாளி தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
13 Jan 2023 6:45 PM GMT
விஷம் குடித்து தொழிலாளி தற்கொலை; போலீசார் விசாரணை

விஷம் குடித்து தொழிலாளி தற்கொலை; போலீசார் விசாரணை

விஷம் குடித்து தொழிலாளி தற்கொலை செய்துக்கொண்டார். இதுகுறித்து திருவள்ளூர் தாலுகா போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
5 Jan 2023 12:43 PM GMT
தூக்குப்போட்டு தொழிலாளி தற்கொலை

தூக்குப்போட்டு தொழிலாளி தற்கொலை

ஆரணியில் தூக்குப்போட்டு தொழிலாளி தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
30 Dec 2022 11:13 AM GMT
விஷம் குடித்து தொழிலாளி தற்கொலை

விஷம் குடித்து தொழிலாளி தற்கொலை

மனைவி, குழந்தை இறந்த துக்கம் தாங்காமல் தொழிலாளி விஷம் குடித்து தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
16 Dec 2022 6:45 PM GMT
தொழிலாளி தூக்குப்போட்டு தற்கொலை

தொழிலாளி தூக்குப்போட்டு தற்கொலை

தொழிலாளி தூக்குப்போட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
24 Nov 2022 2:14 PM GMT
அருமனையில் திராவகம் குடித்து தொழிலாளி தற்கொலை

அருமனையில் திராவகம் குடித்து தொழிலாளி தற்கொலை

அருமனையில் திராவகம் குடித்து தொழிலாளி தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
14 Oct 2022 7:26 PM GMT
தொழிலாளி தூக்குப்போட்டு தற்கொலை

தொழிலாளி தூக்குப்போட்டு தற்கொலை

தொழிலாளி தூக்குப்போட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
6 Oct 2022 10:40 AM GMT
தொழிலாளி தூக்குப்போட்டு தற்கொலை

தொழிலாளி தூக்குப்போட்டு தற்கொலை

கடையம் அருகே குழந்தை இல்லாத ஏக்கத்தில் தொழிலாளி தூக்குப்போட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
24 Sep 2022 6:45 PM GMT
நாகர்கோவிலில் விஷம் குடித்து தொழிலாளி தற்கொலை

நாகர்கோவிலில் விஷம் குடித்து தொழிலாளி தற்கொலை

நாகர்கோவிலில் விஷம் குடித்து தொழிலாளி தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
18 Sep 2022 6:45 PM GMT
அருமனையில் தொழிலாளி தற்கொலை

அருமனையில் தொழிலாளி தற்கொலை

அருமனையில் தொழிலாளி தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
16 Sep 2022 7:13 PM GMT