தமிழில் முதன் முதலாக அச்சிடப்பட்ட பைபிள் - லண்டனில் கண்டுபிடிப்பு

தமிழில் முதன் முதலாக அச்சிடப்பட்ட பைபிள் - லண்டனில் கண்டுபிடிப்பு

யுனெஸ்கோ ஒப்பந்தத்தின் மூலமாக பைபிளை திரும்ப கொண்டு வருவதற்கான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
2 July 2022 12:53 AM GMT