ஏரியில் மீன்பிடி திருவிழா

ஏரியில் மீன்பிடி திருவிழா

ஏரியில் மீன்பிடி திருவிழா நடைபெற்றது.
12 Aug 2023 7:58 PM GMT
செல்லமுத்து மாரியம்மன் கோவில் 37-ம் ஆண்டு திருவிழா

செல்லமுத்து மாரியம்மன் கோவில் 37-ம் ஆண்டு திருவிழா

செல்லமுத்து மாரியம்மன் கோவில் 37-ம் ஆண்டு திருவிழா நடைபெற்றது.
14 Jun 2023 7:09 PM GMT
கண்மாயில் மீன்பிடி திருவிழா

கண்மாயில் மீன்பிடி திருவிழா

கண்மாயில் மீன்பிடி திருவிழா நடைபெற்றது.
21 May 2023 7:41 PM GMT
முத்துக்கருப்பையா கோவில் திருவிழா

முத்துக்கருப்பையா கோவில் திருவிழா

முத்துக்கருப்பையா கோவில் திருவிழா நடைபெற்றது.
11 May 2023 6:41 PM GMT
மெய்க்கண்ணுடையாள் அம்மன் கோவில் திருவிழா

மெய்க்கண்ணுடையாள் அம்மன் கோவில் திருவிழா

மெய்க்கண்ணுடையாள் அம்மன் கோவில் திருவிழா நடைபெற்றது.
9 May 2023 6:30 PM GMT
உலகநாயகியம்மன் கோவிலில் சித்திரை திருவிழா

உலகநாயகியம்மன் கோவிலில் சித்திரை திருவிழா

உலகநாயகியம்மன் கோவிலில் சித்திரை திருவிழா நடைபெற்றது.
6 May 2023 6:05 PM GMT
காசாம்பூ நீலமேனி கருப்பர் கோவில் திருவிழா

காசாம்பூ நீலமேனி கருப்பர் கோவில் திருவிழா

காசாம்பூ நீலமேனி கருப்பர் கோவில் திருவிழா நடைபெற்றது.
3 May 2023 6:35 PM GMT
மகாமாரியம்மன்-பகவதி அம்மன் கோவில் தேர் திருவிழா

மகாமாரியம்மன்-பகவதி அம்மன் கோவில் தேர் திருவிழா

மகாமாரியம்மன்-பகவதி அம்மன் கோவில் தேர் திருவிழா நடைபெற்றது.
28 April 2023 7:58 PM GMT
மலைக்கண்மாயில் மீன்பிடி திருவிழா

மலைக்கண்மாயில் மீன்பிடி திருவிழா

பொன்னமராவதி அருகே மலைக்கண்மாயில் மீன்பிடி திருவிழா நடைபெற்றது. இதில் திரளான பொதுமக்கள் பங்கேற்றனர்.
27 April 2023 6:31 PM GMT
முத்துமாரியம்மன் கோவில் திருவிழா

முத்துமாரியம்மன் கோவில் திருவிழா

முத்துமாரியம்மன் கோவில் திருவிழா நடைபெற்றது.
24 April 2023 6:58 PM GMT
பொன்வாசிநாதர் கோவில் சித்திரை திருவிழா கொடியேற்றம்

பொன்வாசிநாதர் கோவில் சித்திரை திருவிழா கொடியேற்றம்

பொன்வாசிநாதர் கோவில் சித்திரை திருவிழா கொடியேற்றம் நடைபெற்றது.
24 April 2023 6:52 PM GMT
தொட்டியம் மதுரைகாளியம்மன் கோவில் தேர் திருவிழா காப்பு கட்டுதலுடன் தொடங்கியது

தொட்டியம் மதுரைகாளியம்மன் கோவில் தேர் திருவிழா காப்பு கட்டுதலுடன் தொடங்கியது

தொட்டியம் மதுரைகாளியம்மன் கோவில் தேர்திருவிழா காப்பு கட்டுதலுடன் தொடங்கியது. இதையொட்டி ஆயிரம் பானைகளில் பொங்கல் வைத்து சிறப்பு வழிபாடு நடத்தினர்.
29 March 2023 8:08 PM GMT