தனுசு - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

தனுசு - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

வைகாசி மாத ராசி பலன்கள் 15-05-2023 முதல் 15-06-2023 வரைஇரக்க குணத்தால் பிறர் மனதில் இடம்பிடிக்கும் தனுசு ராசி நேயர்களே!வைகாசி மாதக் கிரக நிலைகளை...
14 May 2023 6:45 PM GMT
தனுசு - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

தனுசு - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

சித்திரை மாத ராசி பலன்கள் 14-04-2023 முதல் 14-05-2023 வரைமற்றவர்களின் நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமாக விளங்கும் தனுசு ராசி நேயர்களே!சித்திரை மாதக் கிரக...
13 April 2023 6:45 PM GMT
தனுசு - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

தனுசு - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

பங்குனி மாத ராசி பலன்கள் 15-03-2023 முதல் 13-04-2023 வரைஎதையும் திட்டமிட்டுச் செய்து வெற்றிபெறும் தனுசு ராசி நேயர்களே!பங்குனி மாதக் கிரக நிலைகளை...
14 March 2023 6:45 PM GMT
தனுசு - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

தனுசு - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

மாசி மாத ராசி பலன்கள் 13-02-2023 முதல் 14-03-2023 வரைஎதிலும் உண்மையை அறிந்து ெசயல்படும் தனுசு ராசி நேயர்களே!மாசி மாதக் கிரக நிலைகளை ஆராய்ந்து...
13 Feb 2023 5:02 AM GMT
தனுசு - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

தனுசு - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

தை மாத ராசி பலன்கள் 15-01-2023 முதல் 12-02-2023 வரைபிறர் உள்ளத்தில் உள்ளதை சுலபமாக அறியும் தனுசு ராசி நேயர்களே!தை மாதக் கிரக நிலைகளை ஆராய்ந்து...
14 Jan 2023 6:45 PM GMT
தனுசு - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

தனுசு - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

மார்கழி மாத ராசி பலன்கள் 16-12-2022 முதல் 14-01-2023 வரை சந்தர்ப்பங்களை உபயோகப்படுத்திக் கொண்டு சாதிக்கும் தனுசு ராசி நேயர்களே! மார்கழி மாதக் கிரக...
15 Dec 2022 6:45 PM GMT
தனுசு - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

தனுசு - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

கார்த்திகை மாத ராசி பலன்கள் 17-11-2022 முதல் 15-12-2022 வரை அடுத்தவர் நலனில் அதிக அக்கறை எடுத்துக் கொள்ளும் தனுசு ராசி நேயர்களே! கார்த்திகை மாதக்...
16 Nov 2022 6:45 PM GMT
தனுசு - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

தனுசு - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

ஐப்பசி மாத ராசி பலன்கள் 18-10-2022 முதல் 16-11-2022 வரை பிறருக்கு உதவ வேண்டுமென்று எண்ணும் தனுசு ராசி நேயர்களே! ஐப்பசி மாதக் கிரக நிலைகளை ஆராய்ந்து...
17 Oct 2022 6:45 PM GMT
தனுசு - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

தனுசு - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

புரட்டாசி மாத ராசி பலன்கள் 18-09-2022 முதல் 17-10-2022 வரை யாரையும் சந்தித்த உடனேயே நண்பர்களாக ஆக்கிக் கொள்ளும் தனுசு ராசி நேயர்களே! புரட்டாசி...
17 Sep 2022 9:11 PM GMT
தனுசு - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

தனுசு - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

ஆவணி மாத ராசி பலன்கள் 17-08-2022 முதல் 17-09-2022 வரை எடுத்த கொள்கை மாறாமல் லட்சியத்தை நோக்கிப் பயணிக்கும் தனுசு ராசி நேயர்களே! ஆவணி மாதக் கிரக...
16 Aug 2022 12:58 PM GMT
தனுசு - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

தனுசு - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

ஆடி மாத ராசி பலன்கள் 17-07-2022 முதல் 16-08-2022 வரை மனதில் பட்ட கருத்துக்களை மறைக்காமல் எடுத்துரைக்கும் தனுசு ராசி நேயர்களே!ஆடி மாதக் கிரக நிலைகளை...
16 July 2022 4:33 PM GMT
தனுசு - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

தனுசு - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

ஆனி மாத ராசி பலன்கள் 15-06-2022 முதல் 16-07-2022 வரை முடியாத காரியத்தை எளிதில் செய்து முடிக்கும் ஆற்றல் பெற்ற தனுசு ராசி நேயர்களே! ஆனி மாதக்...
14 Jun 2022 12:55 PM GMT